Freestyle & Heelwork To Music

Freestyle är en av våra yngsta officiella hundsporter men den har snabbt blivit mycket populär. Välj ut någon av dina favoritlåtar och låt din hund utföra konster och göra tricks till musiken – här handlar det om show, utstrålning och glädje! Heelwork To Music är en variant av freestyle, även det till musik.

Freestyle

I en freestyletävling utför du och din hund tillsammans ett program till musik. Det är en hundsport med ett stort mått av frihet, du får gärna vara kreativ och originell när du skapar ert framträdande och ni kan göra en personlig tolkning av musiken du valt. Väl inne i ringen ska det synas att samarbetet mellan dig och din hund är glädjefyllt, hunden ska helst både glatt och villigt åtlyda dina signaler. Sporten är mycket publikvänlig.

Den 1 januari 2010 övertog Svenska Kennelklubben (SKK) huvudmanna-skapet för sporten från Sveriges Hundungdom. SKKs Freestylekommitté arbetar nu vidare med att öka kännedomen om sporten och fastställa regler, utbilda instruktörer och tävlingsledare och utse landslag – och självklart locka fler att tävla!

Svenska Kennelklubben ansvarar för reglerna och länsklubbar, specialklubbar samt Sveriges hundungdom får arrangera tävlingar.

Heelwork To Music

Heelwork To Music (HTM) är en variant av freestyle, men där ska minst två tredjedelar av programmet vara fasta positioner. Svenska Kennelklubben ansvarar för reglerna. Länsklubbar, specialklubbar samt Svensk Hundungdom får arrangera tävlingar.

Annonser