Bästa vänner

_WAP4587Klein _WAP4523Klein

 

Datum och tema för träffarna:

Här kommeLoggar vi att lägga ut alla datum och vad vi ska göra den dagen. Man behöver inte vara med varje gång, utan den som kan och vill anmäler sig för ett datum i taget. Går gärna med i våran facebookgrupp ”Bästa vänner – Karlstad BHK” om du vill få aktuell information.

  • 21 feb – introduktionsmöte
  • 13 mar – sök, spår och picknick i skogen
  • 10 apr – grillning, info om allemansrätten och vårtecken i naturen
  • 23 apr – på klubben
  • 7 maj – skattjakt i skogen, Molkom
  • 29 maj – Brattforsheden

Språkinlärning och integration

Trevligt och enkelt om man har ett gemensamt intresse

Mellan 1 januari 2016 och 30 juni 2016 ko_WAP4536Kleinmmer vi i samarbete med flyktingboenden i Molkom anordna två träffar per månad med asylsökande. På träffarna skall vi göra utflykter i skog och mark, besöka gårdar med djur och så förstås klubben. På ett lättförståeligt sätt med många praktiska inslag ska vi förmedla kunskap om friluftsliv och hundmöten. Genom dessa möten ska det växa fram kontakter mellan asylsökande och hundägare som kan fortsätta som ett ”naturmentorskap” i det privata livet. Vi hoppas även att kunna engagera de nya svenskarna i klubbens arrangemang.

Vill du veta mer? Hör av dig till Jana Himmel (janahimmel@fastmail.fm) eller Annika Hedner (notabenesvamp@hotmail.com). Hör även av dig om du tänker starta något liknande i din kommun. Vi hjälper gärna till med material och info om upplägg.

Bakgrund

FannyIntegration börjar med möten mellan människor. Friluftslivet som utgör en stor del av den svenska identiteten och bilden av svenskar i utlandet är inte lika förankrat i andra länder och kulturer. Djur och natur är en positiv och mycket stor del av många svenskars dagliga liv som vi vill dela med oss av. Känslan för djur och natur är dock global, djurälskare finns i alla länder och det är via detta gemensamma intresse som vi vill nå ut till nyanlända. Enligt vår erfarenhet underlättas språkinlärning om man får prata om det som ligger nära ens egna intressen.

Det kan också handla om personer som har vuxit upp i ett land där en hund kan innebära döden i form av rabies. Då kan varje möte med en hund här vara ångestfyllt. Bästa Vänner kan bistå såväl de som sedan livet i hemlandet saknar kontakten med djur som de som är rädda för hundar.

Folkbildning, föreningsliv och studiecirklar är självklara begrepp för oss som växt upp med dem men så är det inte för alla. Vi vill få med de nya svenskarna och förmedla känslan av närhet och fördelarna såsom ett utökat kontaktnät som ingår i föreningslivet.

Me_stod_av_RV_b:w

Annons