Tävlingar 2020

Tävlingar 2020

20-04-18 Bruks, appell

20-05-03 Nosework

20-05-06 Agility

20-05-20 Agility

20-09-12 Rallylydnad

20-09-13 Rallylydnad

20-09-19 Bruks

20-10-25 Bruks