Rasutvecklingssektorn

Camilla Svensson
(Sammankallande)
camilla@kathakalis.se
Tele: 0705-37 83 86


Johan Fridh
(Banansvarig)
fridh@bredband.net
Tele: 0554-153 50 eller 0709-70 67 68


Gunilla Frid
andersson.frid@telia.com

Tele: 0707-76 01 24

Annonser