Allmänlydnadssatsning 2019

Det här året satsar vi på att så många ekipage som möjligt får en riktigt bra grund i vardagen. Därför slår vi ihop SBK:s Allmänlydnadspass med trafikdelen från IPO:s BH-prov. Då lär sig hunden verkligen allt den behöver kunna i vardagen. Du behöver vara medlem i Karlstad Brukshundklubb för att kunna vara med.

Under våren har vi ett antal träningskvällar som har de olika momenten som tema. I juni har vi ett stort prov med alla moment som ingår. Alla som klarar sig får diplom och släpps ut i det riktiga livet. Helgen innan har vi en förberedande dag där man får prova på alla moment och får sista-minuten-träningstipps. Både provet och träningsdagen är öppna för alla som har varit med på minst fem träningskvällar, en unghunds- eller allmänlydnadskurs hos oss eller har gått minst Level 2 på Den perfekta hunden.

Kalender:
 • 14 mars – Nosaktivering – Linnea
 • 21 mars / 6 maj – Inkallning med störning – Linnea
 • 28 mars – Passivitet, Hantering – Camilla
 • 10 apr / 17 apr – Gå fint, Gå bakom – Madde S
 • 18 apr – Stoppkommando – Madde J S / Anette
 • 25 apr – Hundmöten (förkunskap gå fint) – Anna 25 apr
 • 2 maj – Möte med cyklister, bilar (förkunskap gå fint) – Jana
 • 23 maj – Persongrupp, joggare, inlinesåkare (förkunskap gå fint) – Jana
 • 15 maj – Stanna kvar, vänta i bil etc – Madde J S / Anette
 • 3 jun – Hunden binds, andra hundar passerar (förkunskap stanna kvar) – Camilla
 • 13 jun – Extratillfälle med det som ni behöver mest – Madde S
 • 9 jun – Träningsdag, genrep inför diplomeringen
 • 23 jun – Provdagen med diplomering

Alla kvällar börjar kl 18:30. Står det två datum på en kväll så har vi lagt in en extrakväll med samma innehåll så att fler ska kunna vara med.

Pris:

150 kr per träningskväll, träningsdagen 500 kr, provet är gratis.

 Anmälan:

Du anmäler dig till för varje kväll till instruktören som har kvällen. Mejla ditt namn, telefonnummer, hundens namn och ras samt vilken kväll du anmäler dig till. Observera att du behöver byta (at) mot @ i mejladresserna nedan. Anmälan till träningsdagen och till provet görs till janahimmel(at)fastmail.fm

Om du får förhinder är det jätteviktigt att du meddelar instruktören så att den kan plocka in någon från reservlistan.

Nosaktivering: 14 mars, Linnea Gustavsson, neeaaaa_(at)hotmail.com, 076-1839650

Inkallning med störning: 21 mars fullsatt, extradatum 6 maj, Linnea Gustavsson, neeaaaa_(at)hotmail.com, 076-1839650

Passivitet och Hantering: 28 mars, Camilla Svensson, camilla(at)kathakalis.se, 070-5378386

Gå fint och Gå bakom: 10 april fullsatt, extradatum 17 apr, Madde Svensson, madde(at)kathakalis.se, 073-5288063

Stoppkommando som får hunden att stanna trots störning: 18 apr fullsatt, endast åhörarplatser kvar, Madde Johansson Swed / Anette Simonsson, swed86(at)hotmail.com, 070-2252695

Hundmöten: Hunden ska kunna gå fint! 25 april, Anna Bohman, Anna.bohman(at)ekonomipartner.se, 0703-293686

Möte med cyklister och bilar: Hunden ska kunna gå fint! 2 maj, Jana Himmel, janahimmel(at)fastmail.fm, 076-8070047

Möte med joggare och persongrupper: Hunden ska kunna gå fint! 23 maj, Jana Himmel, janahimmel(at)fastmail.fm, 076-8070047

Stanna kvar, vänta i bil eller bur och vid dörren: Madde Johansson Swed / Anette Simonsson (datum kommer snart), swed86(at)hotmail.com, 070-2252695

Hunden väntar ensam, andra hundar passerar: Hunden ska kunna stanna kvar! 3 jun, Camilla Svensson, camilla(at)kathakalis.se, 070-5378386

Extratillfälle med det som behöver tränas mer: 13 jun, Madde Svensson, madde(at)kathakalis.se, 073-5288063