Medlemsmöte

På torsdag den 18 sep kl. 19 är alla nya och gamla medlemmar välkomna på medlemsmöte i klubbstugan.

Dagordning

 1. Mötets öppnande.
 2. Fastställande av röstlängden
 3. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
 4. Utlysning av klubbmötet
 5. Föregående protokoll och protokollsuppföljning
 6. Godkännande av dagordning
 7. Ekonomisk rapport
 8. Resultat från enkätundersökningen om allmän träningskväll
 9. Rapporter från sektorer och kommittéer
 10. Styrelsen informerar
 11. Valberedningen informerar
 12. Övriga frågor
 13. Nästa möte
 14. Mötet avslutas

Träningskväll på Karlstad BHK

Då intresset för att träna på den allmänträningstid som är på torsdagar minskat och nu nästan är obefintligt har styrelsen beslutat att se över denna.
Till att börja med vill vi att så många som möjligt av er medlemmar svarar på följande frågor så vi har något att jobba ifrån.

Klicka på länken för att komma till frågeformuläret
https://docs.google.com/forms/d/1QFmOKmYyCx6kAv1frtTxqQMlSltH91gLm8suJtY8_lo/viewform

Info om kommande markarbeten

Idag har vi börjat plocka ner staketet mot parkeringen och imorgon kväll (måndag 12maj) kommer vi ta ner lite träd. Detta gör vi för att förbereda för markarbetena som kommer börja om cirka 1 vecka.

Vi behöver även er hjälp på torsdag 15 maj för att röja undan inför markarbetena och hoppas att så många som möjligt kommer så allt är förberett när grävmaskinen kommer.